Menu O Firmie

O Firmie
Farby

Produkty do przygotowania powierzchni
Produkty lakiernicze
Usługi
Farby proszkowe Arsonsisi
Zapytania
Kontakt

     Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DEOKA jest przedstawicielem niemieckiej firmy DOK Chemie GmbH. Firma zajmuje się produkcj± i dystrybucj± preparatów chemicznych do przygotowania powierzchni metali przed malowaniem (lakierowaniem).

     Dzięki elastycznemu podej¶ciu, oferowane produkty s± dostosowywane do konkretnych potrzeb klienta i jego oczekiwań. Firma zapewnia stał± pomoc techniczn±. Poza zasadnicz± działalno¶ci± PHU DEOKA zajmuje się dystrybucj± farb proszkowych, antykorozyjnych i dekoracyjnych. Nasz± dewiz± jest solidno¶ć oraz rzetelna współpraca z naszym klientem.

Zapraszamy do współpracy

            Copyright © 2005 DEOKA